מוחמד מוחסיין
מוחמד מוחסיין
מוטי מילרוד
מוטי מילרוד
עטא עוויסאת
עטא עוויסאת
מוחמד מוחסיין
מוחמד מוחסיין
קובי גדעון
קובי גדעון
עדות מקומית, מראה הצבה
עדות מקומית, מראה הצבה